Wim Vos Historie 1942-1999

Welkom op de website van Wim Vos Historie.
Wim Vos Internationale  Transporten Oss-Holland.
Hier vind u alles van en over Wim Vos.
Veel Luister en Kijkplezier.

Het Begin.

In 1942 kreeg Wim Vos de mogelijkheid om zijn eigen transportbedrijf te beginnen. Zijn schoonvader was directeur van een zuivelfabriek en hierdoor kon er op 1 juni dat jaar gestart worden met het melktransport. Omdat er werd gereden voor de voedselvoorziening, kreeg het bedrijf een vergunning. Hierdoor was er de zekerheid dat er kolen beschikbaar waren voor de gasgenerator indien er een gebrek aan benzine zou ontstaan. Ook was er voorrang bij de toewijzing van onderdelen en banden.

De ontwikkeling van het tanktransport.

In het begin werd de melk nog in bussen vervoerd. Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een aluminium tank aangeschaft. In die tijd werden deze tanks gebruikt voor het vervoer van olie. Vermoedelijk had Wim Vos de eerste tankwagen in Nederland voor het vervoer van consumptiegoederen. Met diverse gekochte onderdelen werd in 1944 een tweede tankwagen gebouwd. Na afloop van de oorlog in 1945, kreeg Wim Vos een vergunning van het Bedrijfschap Zuivel en ging melk vervoeren naar West-Nederland. Het wagenpark groeide naar drie trucks, die waren voorzien van losse tanks. Deze opzetbare tanks waren de eerste tekenen van het specialisme dat Wim Vos wilde bereiken.

Het ontstaan van internationaal transport.

Melkvervoer naar België was de eerste stap in het internationale transport. Het melktransport was deels seizoengebonden. Als compensatie werd er meel vanuit de Zaanstreek naar het zuiden vervoerd. Eind jaren vijftig begon het bedrijf met het tanktransport van en naar Duitsland. In 1961 verhuisde het bedrijf naar een nieuwe locatie en in dat jaar werd ook de eerste roestvrij stalen tankwagen in gebruik genomen. Deze wagen was geschikt voor het transport van alle vloeistoffen ook chemicaliën. De chemische industrie was in opkomst en Wim Vos speelde hier op in. Door de vele contacten met grote internationale bedrijven, kwamen er meer van deze tankwagens in het wagenpark. De transporten van en naar Duitsland waren heel belangrijk voor de groei van het bedrijf. Op 13 augustus 1961 was een DAF T 2000 DO met tanktrailer van Wim Vos de laatste vrachtwagen die van Oost- naar West Berlijn reed. Daarna werd de muur gesloten.Tijdens het 25 jarig bestaan in 1967 telde het wagenpark zeventien vrachtwagens. In 1968 kwamen er zes nieuwe trekkers en 24 opleggers bij voor het vervoer van prefab betonvloeren.Toen de oliecrisis kwam in 1973 – 1974, ontstond de vervoersstroom van goederen naar het Midden-Oosten. De Arabieren hadden erg veel geld te besteden en er was een grote vraag naar westerse goederen. Wim Vos wilde hier aan meedoen en Multitrans werd hiervoor in het leven geroepen. Later kwamen de containers en werden de investeringen van de Arabieren minder. Hierdoor verdwenen deze lange ritten.

De splitsing van de bedrijfsonderdelen.

In 1971 werden alle overige transporten ondergebracht in een aparte vennootschap, Interveebee – IVB Oss. Dit bedrijf specialiseerde zich in het “open vervoer” in de Benelux en de rest van Europa. Wim Vos specialiseerde zich steeds meer in het tanktransport. Hiertoe werd in 1973 een vestiging in Engeland gestart met de naam Eurovos en wat later werd een bedrijf in België geopend.

Innovatie in transport.

Een van de krachten van Wim Vos was innovatie. Dit begon al met de losse opzettanks. Vanwege het tanktransport naar Engeland werd de tankcontainer verder ontwikkeld. Met een 20 voet tankcontainer kon in de meeste gevallen net zoveel worden vervoerd als met een traditionele tankwagen. Omdat er vanuit Engeland weinig vracht retour ging naar Europa, was het relatief duur om een vrachtwagen met chauffeur op en neer te laten rijden. De container werd bij de klant geladen en vervolgens per truck naar boot of trein gebracht om zo dicht mogelijk bij het los adres te komen. Via agenten in de diverse landen werden de containers na aankomst opgehaald en bij de klant afgeleverd. Een andere innovatie was de “platte container”.(De Flatjes) Dit was niet meer dan een bodemplaat waar de goederen op pallets mee werden vervoerd. Deze flatjes werden naar de boot gebracht en de trekker met oplegger was daarna beschikbaar voor ander transport. De lege flatjes konden acht hoog gestapeld worden en twee stapels pasten op een oplegger. De filosofie hierachter was om de trucks en opleggers zoveel mogelijk te laten rijden. De speciale opleggers voor het transport met tankcontainers werden ook zelf ontwikkeld. Daarbij werd gekeken naar de laadhoogte, het zwaartepunt en het comfort voor de chauffeur. Omdat de containers veel wind vingen, werd een spoiler ontwikkeld voor de oplegger. Met speciale opleggers die waren voorzien van kranen, de zogenaamde zeiladers, konden de tank- en flatcontainers bij de klanten worden afgeleverd of opgehaald. Ook konden de containers worden overgeladen van de ene naar de andere oplegger.

De verkoop van het bedrijf.

In 1983 verkocht Wim Vos op 66 jarige leeftijd zijn bedrijf aan Van Gend & Loos. Onder dezelfde naam werd het bedrijf voortgezet. Van Gend & Loos werd op zijn beurt ook weer overgenomen en in 1985 kwam Wim Vos onder de Nedlloyd vlag. Het bedrijf fungeerde zelfstandig binnen het onderdeel gespecialiseerd vervoer van Nedlloyd. In 1999 werden de bedrijven van Nedlloyd Road Cargo verkocht aan Deutsche Post die ze weer bij dochterbedrijf Danzas ondergebracht.

Hiermee kwam een einde aan Wim Vos Internationale Transporten B.V.


Bedrijf Wim Vos als een zeeschip dat gedurende zijn bestaan van eigenaar veranderd en jammer genoeg na 57 jaar naar de sloop gaat,
maar waarvan het verhaal en de foto’s overblijven ter nagedachtenis aan een prachtig sociaal bedrijf waar iedereen met plezier en hard heeft gewerkt .

Ruud Vorster.

Made by HvK 2016